Sponsorer

Frivillige og tillitsvalgte

Styremedlemmer i KVBK

Leder  Siv Agnete Mjønesaune
Nestleder  Olav Godø 
Styremedlem Bill Tomelthy 
Styremedlem/Arrangementsanvsarlig Lars M. Hansen
Styremedlem/Dugnadsansvarlig John K. Berntzen
Ungdomsrepresentant Helene Sveggen